همه چیز درباره ایرواشرها

همه چیز درباره ایرواشرها

همه چیز درباره ایرواشرها   درمطالب قبل درباره اواع سیستم های تهویه کننده و همچنین کولر ابی کولرگازی چیلرها کولرگازی پرتابل کولرابی پرتابل صحبت کردیم گفتیم که برای اینکه این تهویه ها دارای تجهیزات مناسب و یا سرویس…

چیلر جذبی یا چیلر تراکمی مساله این است

چیلر جذبی یا چیلر تراکمی مساله این است

چیلر جذبی یا چیلر تراکمی مساله این است   در مقاله چیلر تراکمی چیست به اختصار توضیحاتی درباره انواع چیلر ها تعریف چیلر و نحوه عملکرد چیلر و موارد موجود در آن ها را گفتیم و همچنین گفته…

چیلر تراکمی چیست ؟

چیلر تراکمی چیست ؟

چیلر تراکمی چیست ؟   در مطلب قبل یعنی درمطلب سرویس چیلر شما با سرویسچی گفتیم که از انواع مختلف چیلرها چیلرهای تراکمی هستند و نباید نسبت به آن ها بی تفاوت بود … زیرا در بسیاری از…

نصب چیلر تراکمی با سرویسچی

نصب چیلر تراکمی با سرویسچی

نصب چیلر تراکمی با سرویسچی   در مطلب قبل یعنی درمطلب تعمیرات چیلر شما با سرویسچی گفتیم که از انواع مختلف چیلرها چیلرهای تراکمی هستند و نباید نسبت به آن ها بی تفاوت بود … زیرا در بسیاری…

سرویس چیلر شما با سرویسچی

سرویس چیلر شما با سرویسچی

سرویس چیلر شما با سرویسچی   در مقالات پیشین درباره اینکه چیلر چیست و در چه جاهایی از چیلرها استفاده میکنند صحبت کردیم گفتیم که انواع چیلرها کدامند چه نوع وسایلی برای چیلر لازم است تا بتواند هوا…

تعمیرات انواع چیلر شما با سرویسچی

تعمیرات انواع چیلر شما با سرویسچی

تعمیرات انواع چیلر شما با سرویسچی   در مقالات پیشین درباره اینکه چیلرر چیست و در چه جاهایی از چیلرها استفاده میکنند صحبت کردیم گفتیم که انواع چیلرها کدامند چه نوع وسایلی برای چیلر لازم است تا بتواند…

همه چیز درباره چیلر

همه چیز درباره چیلر

همه چیز درباره چیلر   چیلر و کاربرد های آن همانطور که دیدید درمطالب قبلی درباره چیلر به اختصار توضیحاتی داده بودیم و فتیم که چیلر چیست و چرا چیلر مورد نیاز است و نباید نسبت به آن…

0990191-0-104

ثبت سفارش

از سرویسچی به رایگان قیمت بگیرید... کلیک کن