روشن شدن چراغ قرمز در پکیج دیواری

روشن شدن چراغ قرمز در پکیج دیواری

روشن شدن چراغ قرمز در پکیج دیواری   درباره علت های خرابی پکیج دیواری مطالبی را به اختصار توضیح داده بودیم و گفتیم که در هر پکیجی یک نشانگر برای بودن عملکرد صحیح و یا غلط در پکیج…

قیمت موتور کولر چنده؟

سرویس و تعمیر کولر آبی

سرویس و تعمیر کولر آبی :   با شروع فصل گرما در تابستان و نبودن امکانات در بسیازی از کشورها برای خنک نمودن خود با استفاده از بادبزن های دستی اقدام به خنک کردن خود و محیط خود کردند…….

ارور 013 درپکیج دیواری ایران رادیاتور

ارور ۰۱۳ درپکیج دیواری ایران رادیاتور

ارور ۰۱۳ درپکیج دیواری ایران رادیاتور   ارور ۰۱۳ در پکیج دیواری : در مطالب قبلی درباره ارور های ۰۱ ، ۰۲، ۰۳، ۰۴، ۰۵، ۰۶، ۰۷، ۰۸ ، ۰۹ ،۰۱۰ ،،۰۱۲ صحبت کردیم و گفتیم که انواع…

ارور 013 درپکیج دیواری بوتان

ارور ۰۱۳ درپکیج دیواری بوتان

ارور ۰۱۳ درپکیج دیواری بوتان   ارور ۰۱۳ در پکیج دیواری : در مطالب قبلی درباره ارور های ۰۱ ، ۰۲، ۰۳، ۰۴، ۰۵، ۰۶، ۰۷، ۰۸ ، ۰۹ ،۰۱۰ ،،۰۱۲ صحبت کردیم و گفتیم که انواع ارور…

ارور 013 در پکیج دیواری

ارور ۰۱۳ در پکیج دیواری

ارور ۰۱۳ در پکیج دیواری   ارور ۰۱۳ در پکیج دیواری : در مطالب قبلی درباره ارور های ۰۱ ، ۰۲، ۰۳، ۰۴، ۰۵، ۰۶، ۰۷، ۰۸ ، ۰۹ ،۰۱۰ ،،۰۱۲ صحبت کردیم و گفتیم که انواع ارور…

ارور 09 درپکیج دیواری تاچی

ارور ۰۹ درپکیج دیواری تاچی

ارور ۰۹ درپکیج دیواری تاچی   ارور ۰۹ در پکیج دیواری : در  مطالب قبلی درباره اینکه ارور  های ۰۱،۰۲،۰۳،۰۴،۰۵،۰۶،۰۷،۰۸ چیست ؟ صحبت کردیم گفتیم که در برخی موارد با دیده شدن انواع ارور برروی دستگاه ما میتوان…

ارور ۰۹ درپکیج دیواری ایساتیس

ارور ۰۹ درپکیج دیواری ایساتیس   ارور ۰۹ در پکیج دیواری :  مطالب قبلی درباره اینکه ارور ۰۱،۰۲،۲۳،۲۴،۰۵،۰۶،۰۷،۰۸ صحبت کردیم گفتیم که در برخی موارد با دیده شدن انواع ارور برروی دستگاه ما میتوان به راحتی به علت…

ارور 09 درپکیج دیواری فرولی

ارور ۰۹ درپکیج دیواری فرولی

ارور ۰۹ درپکیج دیواری فرولی   ارور ۰۹ در پکیج دیواری : مطالب قبلی درباره اینکه ارور ۰۱،۰۲،۲۳،۲۴،۰۵،۰۶،۰۷،۰۸ صحبت کردیم گفتیم که در برخی موارد با دیده شدن انواع ارور برروی دستگاه ما میتوان به راحتی به علت…

ارور ۰۹ درپکیج دیواری ایران رادیاتور

ارور ۰۹ درپکیج دیواری ایران رادیاتور ارور ۰۹ در پکیج دیواری مطالب قبلی درباره اینکه ارور ۰۱،۰۲،۲۳،۲۴،۰۵،۰۶،۰۷،۰۸ صحبت کردیم گفتیم که در برخی موارد با دیده شدن انواع ارور برروی دستگاه ما میتوان به راحتی به علت خرابی…

ارور 08 درپکیج دیواری ایران رادیاتور

ارور ۰۸ درپکیج دیواری ایران رادیاتور

ارور ۰۸ درپکیج دیواری ایران رادیاتور   در مطالب قبلی درباره ارورهای مختلف گفتیم که علت های به وجود آمده در انواع پکیج ها ارور  ۰۱،۰۲،۰۳،۰۴،۰۵،۰۶ به دلایل مختلفی میتواند این ایرادات پیش آمده است لذا با دیدن…

ارور 02 در پکیج دیواری بوتان

ارور ۰۲ در پکیج دیواری بوتان

ارور ۰۲ در پکیج دیواری بوتان: در مطلب قبلی درباره ارور ۰۱ و علت های اصلی آن در انواع  پکیج دیواری صحبت کردیم ولی در این مطلب میخواهیم تا درباره ارور ۰۲ در و علت آن در پکیج…

0990191-0-104

ثبت سفارش

از سرویسچی به رایگان قیمت بگیرید... کلیک کن