عیب یابی آبگرمکن های دیواری گازسوز

عیب یابی آبگرمکن های دیواری گازسوز

عیب یابی آبگرمکن های دیواری گازسوز

از اینکه همچنان ما را در سرویسچی با صبر و حوصله و با دادن نظرات و کامنت های خوب و مفیدتون همراهی میکنید از شما صمیمانه ممنونیم.

با ما همراه بمونید تا بیشتر بتوانیم شما را نسبت به رفع خرابی و راهمایی های برای نصب دستگاه های خودتان مانند نصب ابگرمکن ،

نحوه عملکرد ابگرمکن ها نصب لوله های آن ها و همچنین درباره عیوبی که برای دستگاه و علت های خرابی ان ها و همچنین رفع عیب برای شما بازگو کنیم .

 

سوال علت روشن نشدن شعله پیلوت در ابگرمکن ها چیست؟

جواب ما:

۱-شیرگاز بسته است.

۲-مسیر شلنگ گاز لوله ی پیلوت یا روزنه گرفتگی دارد.

راهکار رفع خرابی برای روشن نماندن شعله 

۱-شیرگاز را باز نمایید

۲-پس از بازکردن شلنگ گاز، لوله پیلوت و روزنه پیلوت را بازدید نمایید ودر صورت گرفتگی  آن ها را با کمپرسورباد بگیرید.

 

عیب یابی آبگرمکن های دیواری گازسوز
عیب یابی آبگرمکن های دیواری گازسوز

 

سوال: بعد از زدن شستی فندک در سر الکترود جرقه مشاهده نمی شود چرا؟

جواب ما:

۱-فندک خراب است.

۲-وایر فندک خراب است.

۳-وایر به فندک و الکترود محکم اتصال ندارد.

۴-فاصله سرالکترود جرقه تا پیلوت زیاد است.

 

راهکار زدن جرقه در فندک :

۱-فندک را تعویض نمایید

۲-وایر را تعویض نمایید

۳-با انبردست محل های اتصال را محکم نمایید

۴-فاصله را به اندازه لازم نزدیک نمایید

 

۳-سوال: شعله پیلوت کوتاه وزرد است علت چیه؟

جواب ما :

۱-صافی شمعک گرفته است

۲-مجرای نازل شمعک گرفتگی دارد.

۳-صافی مجرای هوا کثیف است.

 

 راهکار برای زرد و کوتاه نبودن پیلوت

۱- صافی شمعک را تمیز کنید

۲-نازل شمعک را تمیز نمایید

۳-صافی و مجرای هوا را تمیز کنید

 

سوال: شعله پیلوت پس از مدت لازم روشن نمی ماند و خاموش می شود دلیل آن چیست؟

جواب ما :

۱-شعله پیلوت کوتاه و زرد رنگ است

۲-مهره ی ترموکوپل به بوبین محکم بسته نشده است.

۳-ترموکوپل خراب یا نوک آن سوخته است

۴-بوبین مغناطیسی سوخته است.

۵-سیم اتصال از بدنه جدا شده ایست.

 

راهکار روشن ماندن پیلوت

۱-روزنه را باد بگیرید و دمپر را در حالت حداکثر تنظیم نمایید

۲-مهره ی ترموکوپل را محکم ببندید.

۳-ترموکوپل را تعویض نمایید

۴-بوبین مغناطیسی را تعویض نمایید

۵-سیم اتصال را به وسیله هوبه به بدنه لحیم نمایید

 

سوال:شعله پیلوت روشن است و وقتی آب گرم یکی از سرویس ها باز می شود مشعل خاموشه چرا؟

جواب ما:

۱-شستی تنظیم دما و دبی آب رگلاتور بیش از اندازه باز است.

۲-واشر بزرگ رگلاتور آب آبگرمکن سوراخ شده است.

۳-مجرای داخل لوله های کویل آبگرمکن رسوب گرفته است.

۴-فیلتر درون رگلاتور آب جرم گرفته است.

 

راهکار برای روشن شدن مشعل

۱-شستی تنظیم دما و دبی آب رگلاتور را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۲-پس از بسته آب وروردی به آبگرمکن و جدا کردن رگلاتور از آبگرمکن قطعه ی فوقانی و رگلاتور را از قطعه ی تحتانی جدا کنید و واشر نو را با واشر معیوب تعویض نمایید.

۳-با استفاده از جوهر نمک رقیق شده و باد، مجرای داخلی لوله های کویل مبدل را شست و شو و رسوب زدایی نمایید.

۴-فیلتر را تمیز نمایید.

 

عیب یابی آبگرمکن های دیواری گازسوز
عیب یابی آبگرمکن های دیواری گازسوز

 

سوال:وقتی مشعل آبگرمکن روشن می شود شعله ی آن پس زده می شود و فضا را از نظر تنفسی آلوده می شود علت چیه؟

جواب ما:

۱-بین پره های فین مبدل گرفتگی دارد.

۲-مجرای دودکش گرفتگی دارد.

 

راهکار برای پخش نشدن هوای آلوده :

۱–با برس سیمی، موادشوینده و باد پره ها را شست و شو دهید.

۲-گرفتگی مجرای دودکش را به وسیله ی کیسه شن برطرف نمایید

 

سوال:بعد از بسته شدن شیرآب گرم مصرفی مشعل آبگرمکن دیواری بلافاصله خاموش نمیوشد علت چیست؟

جواب ما:

۱- لوله دیافراگم گرفتگی دارد.

۲-سیراحتراق آهسته خراب است.

۳-اورینگ سوپاپ اصلی گاز

۴-شیپوره گرفتگی دارد.

۵-برروی ساقه سوپاپ رسوب وجود دارد.

۶-خاصیت فنر سوپاپ اصلی گاز از بین رفته است

 

راهکار روشن ماندن مشعل بعد از بسته شدن شیر آب

۱-لوله دیافراگم را تمیز کنید.

۲-شیراحراق آهسته را تعویض کنید.

۳-اورینگ سوپاپ اصلی را تعویض کنید.

۴-شیپوره را تمیزکنید.

۵-ساقه سوپاپ آب را تمیز کنید

۶-فنر سوپاپ اصلی را تعویض نمایید.

 

سوال:مشعل با شعله  آبگرمکن دیواری کوتاه روشن می شود علت چیست؟

جواب ما:

۱-فشارگاز وروردی کم است.

۲-شیر ربع گرد گاز آبگرمکن به طور کامل باز نیست.

۳-شیرپروانه ای کاملا باز نیست.

۴-خاصیت فنر سوپاپ آب از بین رفته.

 

راهکار خرابی مشعل  آبگرمکن دیواری با شعله کوتاه

۱-با هماهنگی شرکت ملی گاز تنظیم شود.

۲-شیر ربع گرد گاز آبگرمکن را کاملا باز کنید.

۳-شیرپروانه ای را کاملا بازکنید.

۴-فنر سوپاپ آب را تعویض کنید.

 

سوال: پس ار بسته شدن شیر آب گرم مصرفی شعله به طورکامل خاموش نمی شود علت چیست؟

جواب ما:

۱-سوپاپ پلاستیکی خروجی آب خراب است.

۲-لوله دیافراگم گرفتگی دارد.

۳-دیافراگم خراب شده است.

۴-شیپوره گرفتگی دارد.

۵-شیر احتراق آهسته گرفتگی دارد.

۶-اورینگ میله سوپاپ آب خراب شده است.

۷-واشر سوپاپ اصلی گاز خراب شده است.

۸-فنر سوپاپ اصلی گاز خاصیت خود را ازدست داده.

۹-اورنیگ میله سوپاپ گاز خراب شده است.

۱۰-نشیمنگاه سوپاپ اصلی گاز مشکل دارد.

 

راهکارخاموش شدن شعله پس از بستن آب گرم مصرفی

۱-سوپاپ پلاستیکی خروجی آب را تعویض کنید

۲-لوله دیافراگم را تعویض کنید

۳-دیافراگم را تعویض کنید

۴-شیپوره را تمیز کنید

۵-شیر احتراق آهسته را تمیز کنید

۶-اورنیگ میله سوپاپ آب را تعویض نمایید

۷-واشر سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید.

۸-فنر سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید

۹-اورینگ میله سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید

۱۰-رگلاتور گاز را تعویض کنید.

 

سوال:دبی آب گرم مصرفی خروجی از شیر مخلوط کم است علت چیست؟

جواب ما:

۱-فشار آب ورودی به آبگرمکن کم است.

۲-شیر وروردی آب به آبگرمکن کاملا باز نیست.

۳-فیلتر آب آبگرمکن گرفتگی دارد.

۴-مجرای شیر تنظیم دما گرفتگی دارد.

۵-نشیمن گاه ساق سوپاپ آب نا صاف است.

۶-مجرای ساق سوپاپ آب  گرفتگی دارد.

۷-شیپوره گرفتگی دارد.

۸-فنر سوپاپ اصلی گاز خاصیت خود را از دست داده است.

۹-مجرای خروجی آب ااز رگلاتور به مبدل گرماییی گرفتگی دارد.

۱۰-لوله مبدل حرارتی رسوب دارد.

۱۱-مجرای کاتریج شیر آب گرم مصرفی گرفتگی دارد.

۱۲-فیلتر شیر پیسوار گرفتگی دارد.

 

راهکار برای  زیاد شدن خروجی اب گرم مصرفی از شیرمخلوط 

۱-پس از بررسی برای تامین فشار آب اقدام نمایید.

۲-شیر وروردی آب به آبگرمکن را کاملا بازکنید

۳-فیلتر آب آبگرمکن را تمیز کنید.

۴-مجرای شیر تنظیم دما را تمیز کنید.

۵-رگلاتور آب را تعویض کنید.

۶-مجرای ساقه سوپاپ آب را تمیز کنید

۷-شیپوره را تمیز کنید

۸-فنر سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید

۹-مجرای خروحی آب از رگلاتور به مبدل گرمایی را تمیز کنید.

۱۰-لوله مبدل حرارتی را رسوب گیری کنید.

۱۱-فیلتر شیرپیسوار را تمیز کنید

۱۲-مجرای کارتریج شیر آب گرم مصرفی را تمیزکنید.

 

این سوالات به طور متداول برای علت های خرابی ابگرمکن های گاز سوز مطرح است اما به نکته زیر باید دقت کنید……

نکته:به هیچ وجه جهت رفع خرابی دستگاه تان تا مطمین نشدن علت خرابی و یا نداشتن فن مهارت کافی و تجربه جهت رفع خرابی آن ها اقدام ننمایید چون بسیار خطرناک است و ممکن است جان خود و خانواده خودتان را به خطر بیندازید پس بهتر است حتما قبل از اقدام هرگونه عملکردی با یک متخصص مشاوره و یا درخواست کمک نمایید .

 

در ادامه  مقاله ها به بقیه سوال های شما مشتریان عزیز خواهیم پرداخت پس با ما همراه بمانید.

 

عیب یابی آبگرمکن های دیواری گازسوز

ممکن است بپسندید:

درباره نویسنده: sarah am-si

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. با سلام خدمت شما
  سوالی در مورد ابگرمکن دیواریم داشتم
  وقتی شیر تنظیم دما رو برای گرم کردن بیشتر میزارم صدای زوزه از ابگرمکن شنده میشه
  در ضمن دستگاه هم نو هستش بوتان ۳۱۱۸
  رگلاتور جدید ممنون میشم راهنمای کنید

  1. سلام این مورد باید از نزدیک دیده بشه چون احتمالات زیاد هست تماس بگیرید با جایی که گارانتی کرده و دست نزنید خودتون چون از گارانتی خارج میشه

 2. باسلام.ابگرمکن من جرقه زن هست.وقتی شیر آب گرم رو باز میکنم راحت روشن میشود.ولی وقتی شیر آب گرم رو میبندم آبگرم کن خاموش نميشود و بیشتر شعله میکشد.درحدی که شلنگ ها میترکد.ولی بابستن شیرفلکه ورودی آب آبگرمکن خاموش میشود.ولی با بستن شیر مخلوط اصلا خاموش نميشود. لطف کرده عیب یابی کنید.باتشکر

  1. سلام ممنونم از شما بابت انتخابتون اما میتونید در مقاله عیوب ابگرمکن دیواری هم علت ها رو بخونید و هم راهکارهای درستش کردن اما خطرناک در کل مواظب باشید

 3. سلام.وقتی شیر آب گرم رو باز میکنیم از مشعلها آب میآید و شعله ها را خاموش میکند.علت چیست

  1. سلام سال نوتون مبارک و علت خرابی ابگرمکن های دیواری رو داخل وب سایت طی چندین مقاله همراه با راهکار توضیح داده ایم لطفا سرچ کنن ابگرمکن و بخونید

 4. سلام سال نوتون مبارک .
  آیا فنر اصلی شیرگاز رو برای روشن شدن تو فشار کپ آب میشه عوض کرد؟عنر ضعیف تر گذاشت!

 5. سلام علت کم و زیاد شدن شعله و آبگرم چیست بوتان ۱۵ گاها”هم صدای تق تق همزمان شنیده می شود .انگار که شیر آبگرم رو زیاد و کم میکنیم

  1. سلام دوست عزیز ما دقیقا توی چندین مطلبمون راجب ایرادهای ابگرمکن و راهکارهاش گفتیم برای شما
   دیگه وقت خوندن ندارید کاری از ما برنمیاد بیشتر از این

 6. با سلام و عرض ادب آبگرمکن ما مارک بوتان است فشار آب خونه ما زیاده .جدیدن آبگرمکن شعله خوبی داره ولی آب به هیچ وجه گرم نمیشه یه بار هم تمیزش کردم ولی افاقه نکرد به نظر شما علت چی میتونه باشه ممنون

  1. سلام ممنون علت های خرابی ابگرمکن و یا راه حل های درست کردنش رو توی وب سایتمون کاملا طی چندین مقاله توضیح دادیم لطفا بخونید

0990191-0-104

ثبت سفارش

از سرویسچی به رایگان قیمت بگیرید... کلیک کن